Friday , 20 July 2018 / جمعه , ۲۹ تیر ۱۳۹۷

بازیافت و مدیریت پسماند

در سال های اخیرحجم زیادی پسماند تولید و در طبیعت رها شده است، که امروزه شاهد بروز مشکلات زیست محیطی متعدد ناشی از بروز این پدیده هستیم. از جمله این مشکل‌ها می توان به بروز انواع آلودگی آب‌های سطحی وزیر زمینی و آلودگی خاک اشاره نمود. با در نظر گرفتن مشکلات نام برده از یک سو و ادامه روند توقف ناپذیر تولید پسماند از سوی دیگر بایستی باارائه راهکارهایی مناسب واجرایی ، زمینه را جهت کاهش و به حداقل‌رسانی اثرات سوء زیست محیطی پسماندهای تولیدی فراهم ساخت.ازین رو نکات و راهکارهایی که در ادامه،به مرور زمان در اختیار شهروندان در تمامی محیط‌ها و مشاغل قرار خواهند گرفت به رفع بخشی از این پیامدها کمک می نماید:

Secured By miniOrange