Sunday , 18 February 2018 / یکشنبه , ۲۹ بهمن ۱۳۹۶

نشست مدیرعامل شهر جدید رامشار با مدیر پایگاه شهرسوخته

در این نشست مشکل آب شهر سوخته مطرح گردید و حل این مسأله مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

????

????

????

????

 

Secured By miniOrange