Wednesday , 22 November 2017 / چهارشنبه , ۱ آذر ۱۳۹۶

نشست مدیرعامل شهر جدید رامشار با مدیر پایگاه شهرسوخته

در این نشست مشکل آب شهر سوخته مطرح گردید و حل این مسأله مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

????

????

????

????

 

Secured By miniOrange