Thursday , 19 October 2017 / پنج شنبه , ۲۷ مهر ۱۳۹۶

راه اندازی دستگاه کارت خوان

در راستای تسهیل شرایط پرداخت و واریز وجوه به حساب درآمدی شرکت عمران شهر جدید رامشار با پیگیریهای به عمل آمده و همکاری بانک ملی مرکزی استان یکعدد دستگاه کارتخوان (pos) فروشگاهی نصب و به بهره برداری رسید.

۲۰۱۶۰۸۲۷_۱۲۵۶۴۱

Secured By miniOrange