Monday , 23 April 2018 / دوشنبه , ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

بازدید نمایندگان دفتر حمل و نقل و ترافیک شرکت مادر تخصصی از شهر جدید رامشار

در این بازدید معابر اصلی شهر جدید رامشار ؛ ارتباط حمل و نقل درون شهری و ارتباط با شهر مادر ( زابل ) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اتصال محور شهر جدید با بزرگراه اصلی زابل به زاهدان و برنامه های آتی مسیر راه آهن از دیگر محورهای گفتگوی این بازدید بود.

425312543_58770

print
Secured By miniOrange